cropped-Elmik-226

Obuka

Naša firma je licencirana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije  za organizaciju programa obuke i stručnog usavršavanja za zanimanje: Električar.

U toku trajanja obuke polaznici stiču teorijska kao i praktična znanja neophodna za obavljanje zadataka sa kojima se u daljem radu mogu sresti.

Program je namenjena kako ljudima koji nemaju iskustva u ovom poslu tako i ljudima koji se već bave ovim poslom ali žele da usavrše svoja znanja i sposobnosti.

Obuka se sastoji iz sledećih modula:

  • Bezbednost i zdravlje na radu
  • Energetske instalacije
  • Instalacije video nadzora
  • Instalacije alarmnih sistema
  • Antenske instalacije
  • Instalacije za dojavu požara
  • Telekomunikacione instalacije

    Nakon završetka obuke i polaganja završnog testa polaznici stiču sertifikat koji je medjunarodno priznat.

Praktična nastava

U saradnji sa srednjim školama organizujemo praktičnu nastavu za učenike elektrotehničkih smerova. Praksa je kod nas, za razliku od većine drugih preduzeća, umesto na iskorištavanje učenika kao radne snage usmerena na osposobljavanje učenika za samostalan rad nakon završenog školovanja. 

Učenici pod nadzorom našeg stručnog osoblja odradjuju dobro pripremljene zadatke i vežbe kako bi shvatili suštinu funkcionisanja različitih sistema sa kojima se u svom radu mogu susresti. 

Praktična nastava kod nas obuhvata instalacije različitih vrsta kablova u našoj radionici, preko povezivanja svih vrsta prekidačkih sklopova, vezivanja razvodnih tabli, instalacija sistema video nadzora i interfona, instalacije alarmnih sistema pa sve do samostalnog puštanja u rad uz nadzor mentora.

Na veoma zabavan i kreativan način učenicima se budi želja i motivacija da savladaju sve pred njih postavljene zadatke.